Educatie

Naast haar scheppend bestaan als beeldend kunstenaar geeft Berdien Nieuwenhuizen workshops in het onderwijs. Enkele thema’s van workshops zijn ‘Kleding maken uit afval’ en ‘Mythische dieren’. De doelgroepen variëren van basisschoolleerlingen en leerlingen van het voortgezet onderwijs van diverse niveaus tot hogeschoolstudenten. Ze geeft workshops op locatie, dus binnen de onderwijsinstellingen zelf, maar ontvangt ook een beperkt aantal leerlingen in haar eigen atelier in Amsterdam. De inhoud van haar workshops staat dicht bij haar eigen werk als beeldend kunstenaar, want vaak gaat het om ruimtelijk werk met bij voorkeur materialen als papier en textiel en ‘afval’. De thema’s die zijn voor de workshops kiest, sluiten veelal aan bij de belevingswereld van kinderen en jonge mensen: ze zijn immers vaak bezig met hun achtergrond, ze zijn op zoek naar hun identiteit of zijn bezig een plaats in de wereld te bevechten.

Cartesius Lyceum, workshop kleding maken (2012).

Cartesius Lyceum, workshop kleding maken (2012).

Praktijkschool 'De Dreef' (2011)

Praktijkschool ‘De Dreef’ (2011). Wandkleed ‘ieder kind is een kunstenaar. de moeilijkeid is er een te blijven als je groot bent’.

Workshop Mythische Dieren, De Tamboerijn (2007)

Workshop Mythische Dieren, De Tamboerijn (2007)

Om je als kind te kunnen ontwikkelen tot een vrije, autonome en volwassen individu is het belangrijk om op een vrije manier bezig te kunnen zijn. Vrij worden kan betekenen: je bevrijden van je angst, onzekerheid of verlegenheid. Maar een creatief proces verloopt niet altijd even gemakkelijk. Onderweg doen zich hindernissen tegenkomen, die moeten worden overwonnen. Scheppen dwingt vaak ook tot (zelf)onderzoek, analyse en reflectie. Door iets te onderzoeken en te maken, ontdekken kinderen hun eigen (verborgen) kracht. Ze worden bewust van zichzelf. Ze oefenen hun doorzettingsvermogen, ze leren zich concentreren en zien dat ze in staat zijn hun dromen te verwezenlijken. Al spelend en experimenterend met allerlei materialen en technieken, komen ze zelf op ideeën en mogelijke oplossingen om (soms heel praktische) problemen te overwinnen. In het creatieve proces en in de concentratie op het scheppen vinden de kinderen de rust. Ze worden even niet verleid of afgeleid in een wereld waarin mensen voortdurend zijn blootgesteld aan een bombardement van allerlei, bijvoorbeeld digitale, indrukken. Er is eindelijk ruimte voor leren, beleven, reflecteren, associëren. Iets maken wat helemaal van jou is, biedt de mogelijkheid je te spiegelen aan de omgeving. Je kunt het aan iemand laten zien en erover praten. Hierdoor ontstaat aandacht, betrokkenheid, openheid, interactie en passie. Iets maken wat van jou is en wat uniek is, betekent ook jezelf bevrijden van zaken die ons afhankelijk maken. Iets wat jij hebt gedaan, geeft plezier en versterkt het zelfvertrouwen. Scheppen maakt iemand tot mens: we worden wie we zijn.