Disclaimer

© Inhoud: Berdien Nieuwenhuizen, Amsterdam 2010 –
© Website: Bureau De Jong / Gideon Jessaijan, Berlin/ Wiesbaden 2014 –

Algemeen: bij de samenstelling van deze website is grootste zorgvuldigheid betracht. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen, Berdien Nieuwenhuizen en/of het beheer van deze website zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.
Eigendom: alle informatie op deze website, waaronder wordt verstaan de op deze website gepubliceerde teksten en afbeeldingen, is intellectueel en bij wet beschermd eigendom van Berdien Nieuwenhuizen. Zowel digitale als analoge overname of vermenigvuldiging van informatie afkomstig van deze website is daarom uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Berdien Nieuwenhuizen en/of eventuele vertegenwoordigers. Commerciële toepassing ervan is verboden. Berdien Nieuwehuizen en/of eventuele vertegenwoordigers behouden zich het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen rechtspersonen, die niet in overeenstemming met het bovenstaande handelen.
E-mail: per e-mail verzonden informatie is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Berdien Nieuwenhuizen en/of eventuele vertegenwoordigers, niet toegestaan. Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele bijlagen) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Indien u e-mailberichten ontvangt die niet aan u zijn gericht, wordt u dringend verzocht het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën daarvan te verwijderen en te vernietigen.
Technische specificaties: deze website is in opdracht van Berdien Nieuwenhuizen gebouwd door Gideon Jessayan en maakt gebruik van een zogenoemde floating layout, waardoor de website op elk scherm goed zichtbaar zou moeten zijn.